Page:Sibu Congkan Xubian105-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-007.djvu/140

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   時劾御馬太監牛宣尚書劉大夏去國抗疏乞留帝將大婚詔取太倉銀四十萬兩珝首爭之卒減

   四之一厯右僉都御史巡撫山東武宗南巡中官黎鑑索賄於有司珝不可鑑愬於帝帝曰此必爾

   有求不遂耳鑑語塞而退終兵部侍郎翟鵬撫寕衞人正德進士累官陜西按察使性剛介

   以清操聞嘉靖中擢右僉都御史巡撫寕夏坐劾總兵官趙瑛為所訐奪職歸久之起故官再遷宣

   大總督尋又罷歸後以俺答大入山西復設總督再起鵬令兼督山東河南軍務大修邊備累功進

   兵部尚書復以俺答入犯逮下詔獄卒人皆惜之隆慶初復官馬永遷安人驍勇有謀習兵法

   好左氏春秋嗣世職為金吾左衞指揮使正德時從陸完擊賊有功江彬練兵西内永當隸彬稱疾

   避之嗣因功擢總兵官鎮守薊州武宗至喜峯口欲出塞永叩馬諫而止嘉靖初乞宥議禮𫉬罪諸

   臣帝怒奪永官寄祿南京後府杜門讀書清約如寒士後復以總兵官鎮守遼東數有功進左都督

   詹榮山海衞人嘉靖進士厯户部郎中督餉大同值兵變以靖亂功擢光祿少卿再遷右僉都