Page:Sibu Congkan Xubian106-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-008.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   在吳橋縣西北本無源之水乾隆四年開濬受吳橋東光諸縣⿰氵厯 -- 𤁋水北至留河莊古沙河亦由吳橋

   南來㑹之復東北流入於老黄河歸海玉帶河在肅寕縣東即唐河下流舊自蠡縣流入

   與河閒縣界接界又東北接任邱縣界為鏡河元史河渠志泰定三年都水監言河閒路古玉帶河

   自軍司口浚治至雄州歸信縣界以導淀濼積潦注之易河舊志博野縣滋沙唐三水由鐵燈竿口

   注洋東五千二淀東北流入肅寕縣境為中堡河在縣東三十里又東分為玉帶河在縣東三十五

   里又經河閒縣西門外北入任邱縣界為鏡河至縣南三里㑹蓮花泊又北環城為濠至縣東北㑹

   五龍潭又東北㑹於五官淀鄭樵通志保定滋沙滱三水舊自蠡縣引流而東厯肅寕之五千淀而

   達於雄縣之瓦濟河中堡玉帶二河皆其經流處也後自蠡縣北入高陽厯新安雄縣而出任邱之

   趙北口於是故道多湮而玉帶河之名亦移於順天府之保定縣矣猪龍河在肅寕縣西即

   唐沙滋三水下流自保定府蠡縣流入又東北經高陽縣界為高陽河匯於任邱縣西北白洋淀又