Page:Sibu Congkan Xubian106-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-008.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  嘉慶十三年重加疏濬 按此即今所謂老黄河江江河一作洚洚亦名絳河本受故城

  縣上游無源⿰氵厯水至景州境經江江村故名又東與大洋河合入東光為漫河同歸於老黄河 本

  乾隆五年知州屈成霖重加濬治三十年即其地建 行宫  高宗純皇帝南巡有

  御製胡蘇河在東光縣東南爾雅九河之一漢書溝洫志成帝時許商以為胡蘇河見

  在東光界中寰宇記一名赤河自臨津流經饒安無棣入海舊志在東光縣東三里 按府之南界

  滄景德棣之間本古九河所經之地今考諸書在府境者唯胡蘇河為有據外此則吳橋之鬲津河

  亦與古合至如漢志以滹沱河為徒駭金志亦謂樂壽縣有徒駭河徒駭河之本道非滹沱也又獻

  縣志載鬲津枯河在縣西二里馬頰河在縣東六十里鈎盤河在縣東南六十里乃後人鑿以導水

  附會九河舊名皆無足據靳河唐書地理志東光縣南二十里有靳河自安陵入浮河開元中

  枯河在故城縣西南五十里東北流入阜城劉麟河一名索盧河又名黄瀘河其水無源