Page:Sibu Congkan Xubian106-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-008.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  崇禎十五年為河閒知府歲大饑死亡載道寇盜充斥拊循甚至 大兵臨城與參議趙珽同知

  姚汝明知縣陳三接等堅守時援兵率逗留不進孕紹知城必破預集一家老幼於室中積薪燒之

  而身往城上策戰守及城破趨歸官舍舉火焚室衣冠北向再拜躍火中同死贈光祿卿 本朝乾

  隆四十一年  賜諡忠烈  予入忠義祠趙珽慈谿人崇禎中為河閒兵備僉事

  大兵破城珽死之一門十四人俱同死贈太僕卿 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍

  予入忠義祠姚汝明夏縣人崇禎中河閒同知城破與妾任氏同死贈僉事 本朝乾隆

  四十一年  賜諡節愍  予入忠義祠陳三接文水人崇禎中知河閒縣歲旱

  饑人相食三接至雨即降有疑獄數年不決三接立決之妻武氏賢三接見封疆多故遣之歸荅曰

  夫死忠婦死節分也我安忍歸城破三接巷戰死武氏亦從之贈按察僉事 本朝乾隆四十一年

   賜諡烈愍予入忠義祠 吕 大成萊蕪人崇𬓲末授阜城知縣城破不屈死