Page:Sibu Congkan Xubian107-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-009.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 ︹山川︺劒山在井陘縣東十里其形似劒射垛山在井陘縣東南六十里相傳王翦伐

  趙下井陘嘗射垛於此鑾臺山在井陘縣東南七十里相傳隋文帝嘗駐蹕於此

  華山在井陘縣西南十里林壑深邃石磴崎嶇蒼巖山在井陘縣西南七十里層巒聳

  翠高出雲表中有石泉雖旱不竭大臺山在井陘縣西北二十里趾削頂平雄秀甲封内

  亦名五峯山觀音陀山在井陘縣北四十里孤峯插天盤亘千仞中有清泉飛瀑遶流

  而下相近有鹿耳嶺山脅兩開形如鹿耳又縣北六十里有團尖山峯圓而鋭井陘山

  陘縣東北與𫉬鹿縣接界漢書地理志石邑縣井陘山在西又井陘縣志應劭曰井陘山在南元和

  郡縣志陘山在井陘縣東南八十里四面高中央下如井故曰井陘舊志山在今縣北五十里其險

  爲河北河東關要縣境諸山錯列大約與陘山相接連皆太行之支隴也雲鳳山在井陘縣

  東北四十里山勢迴翔有險可恃元末土人保此曰鳳山砦又東北十里爲仙翁山上有紫雲洞相