Page:Sibu Congkan Xubian107-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-009.djvu/64

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 乾隆三十二年  高宗純皇帝廵幸天津重加修葺有  御製碑文海神廟瞻禮述事

 詩又  御製扁曰東渤安瀾廟之東南臨海有觀海臺亦有  御製詩平浪侯

 廟在天津縣海河東 本朝順治六年建康𤋮三十三年修有大學士陳廷敬碑文宏仁

 廟在天津縣海河西岸初名龍王廟 本朝雍正四年  世宗憲皇帝賜今額又  御

 書額曰承天下濟盤古廟在青縣南十五里盤古溝元世祖命有司修建並塑像

 郎廟在慶雲縣東疾疫水旱祈禱輒應其像相傳為元時劉鑾所造天后宫在天津縣

 東門外小直沽元泰定三年八月作天妃宫於海津鎮即此 本朝乾隆四十九年嘉慶七年

 修十三年  仁宗睿皇帝廵幸天津  御書額曰垂佑瀛壖

 ︹寺觀︺涌泉寺在府城南門内明成祖至此為民祈福宣宗征樂安州賜金幡二正統中重修

 孤雲寺在府城外舊名白廟 本朝康熙四十八年  賜今額望海寺