Page:Sibu Congkan Xubian108-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-010.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  沈括堯山縣廳壁記太行雄鎮於西北漳水縈流於東南

 ︹風俗︺人性多敦厚務在農桑好尚儒學而傷於遲重

  隋書地理志民俗淳厚稼穡惟勤爭訟不橈貧富相卹

  

 ︹城池︺順德府城周十三里有奇門四濠廣五丈引達活水入城宋元舊址明萬厯間甃甎

   本朝順治年間修 邢臺縣附郭沙河縣城周五里有奇南北二門濠廣二丈明成化

  十八年因舊址築 本朝乾隆十五年修二十九年重修南和縣城周四里有奇門四濠

  廣二丈元至正中築崇禎十二年甃甎平鄉縣城周三里有奇門六濠廣二文餘明成

  化初築崇禎八年築外郭周七里有奇鉅鹿縣城周七里有奇門四濠廣二丈明成化

  中築萬厯中增築外郭去城里許崇禎十二年甃甎 本朝順治年間修廣宗縣城