Page:Sibu Congkan Xubian108-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-010.djvu/60

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   年十九馭軍嚴明舉錯如老將真宗即位累遷知鎭戎軍邀擊繼遷於石門州俘𫉬甚衆諸羌大族

   請拔帳自歸諸將猶豫不敢應瑋即日將兵薄天都山受降者内徙擢涇原路都鈐轄兼知渭州破

   章埋族滅撥臧遂定隴山諸族西羌大入寇瑋迎戰破之自是羌人勢蹙累拜簽書樞密院事丁謂

   惡瑋不附已指為寇準黨謫萊州觀察使卒官彰武軍節度使贈侍中諡武穆瑋喜讀書通春秋三

   傳沈勇有謀用士得其死力出入神速不可測一日張樂宴僚吏中坐失瑋所在明日徐出視事而

   賊首已擲庭下矣其立馬社𨳩邊濠後皆以為法嘉祐末配享仁宗廟庭高化真定人少沈勇

   善射眞宗時累遷蜀州團練使天聖六年夏大雨命䕶汴隄隄且壞時夏守恩方典軍積材木城隅

   化盡取以塞隄乃得無患仁宗嘉之累遷武安軍節度使知相州部有大獄已具皆當論死化疑之

   遣移訊果出無罪者踰年致仕贈太尉諡恭莊賈昌朝𫉬鹿人眞宗時進士授崇正殿說書

   帝多所質問昌朝記錄以進賜名邇英延義記注累遷右諫議大夫權御史中丞上備邊六事又請