Page:Sibu Congkan Xubian108-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-010.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   淵伯雄族兄早孤事母以孝聞天㑹中賜進士第厯知平定㤗安軍及山東東路轉運使皆有惠

   女稀烈守愚眞定路烏珠克明安人性至孝父歿時年十五營葬如禮治家有法

   鄉人稱之中明昌二年進士調深澤主簿遷臨沂令皆有聲母喪勺飲不入口三日終喪未嘗至内

   寢太常寺勸農司交辟皆不聼貞祐初累遷參議陜西路安撫司事 女稀烈守愚舊作女奚烈守

   愚烏珠克明安舊作吾直克猛安今並改正王若虛藁城人承安二年經義進士厯管城

   門山二縣令皆有惠政累官直學士崔立之變羣小附和請為建功德碑翟奕以尚書省命召若虚

   為文若虚私問元好問曰今召我作碑不從則死作之則名節掃地不若死之為愈乃以禮諭之奕

   輩不能奪後北歸鎭陽東遊泰山黃峴峯顧謂同遊曰汨沒塵土中一主不意晚年乃造仙府坐大

   石上良久瞑目而逝馮璧眞定人承安二年進士調遼濱主簿五年伐蜀充軍前檢察遣招兩

   當潰卒道逢軍士所得子女金帛牛馬皆奪使歸其家比到兩當軍民三萬餘鼓舞迎勞貞祐中遷