Page:Sibu Congkan Xubian109-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-011.djvu/133

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 進士厯官山東副使崇禎十五年 大兵破城為憲時家居殉節死 本朝乾隆四十一年

 賜諡節愍李昌期永年人由進士為兗州府推官嘗監軍破土寇萬餘人推其才崇禎十五

 年 大兵破城死之贈僉事 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍申佳允永年人崇

 禎進士由知縣擢文𨕖主事厯太僕丞出近幾閲馬聞居庸陷疾馳入都京師不守歎曰吾起徴賤

 食祿十三年國事至此敢愛死乎遂入井死 本朝  賜諡端愍乾隆四十一年  子入

 忠義王之統成安人多義行以𡻕貢任趙州訓導闖賊破城死於明倫堂 本朝乾隆

 四十一年 予入忠義祠宋湯濟肥鄉人崇禎間為諸生聞京師陷與諸生郭珩王拱

 辰等起兵討李自成為自成將張汝行所殺本朝乾隆四十一年並  予入忠義祠 殷

 淵雞澤人父大白崇禎間為關南監軍副使楊嗣昌陷以失機論死淵上書請代跪朝門外五日

 奉㫖詰責遂棄舉子業𨼆山中淵負奇氣從父兵間善技擊嘗欲報父讎及賊破雞澤謀起兵復之