Page:Sibu Congkan Xubian110-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-012.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  張巡守雎陽賊將尹子奇來攻巡使霽雲射一發中其左目既而被圍久城中食盡時賀蘭進明屯

  臨淮許叔冀尚衡次彭城皆觀望莫肯救巡使霽雲如叔冀請師不應復遣如臨淮告急引精騎三

  十冐圍出賊萬衆遮之霽雲左右射皆披靡既至進明初無岀師意人愛霽雲壯士欲留之為大饗

  樂作霽雲泣曰昨出雎陽時將士不食月餘日矣義不忍獨食因拔刀斷一指一座大驚為出涕即

  馳去復冒圍入城陷被執賊欲降之廵呼曰南八男兒死耳不可為不義屈霽雲笑曰欲將以有為

  也公有言敢不死遂死之贈揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)州大都督圖形淩煙閣劉晏南華人明皇封泰山晏始八𡻕

  獻頌行在即授太子正字肅宗代宗時兩為户部侍郎領度支鹽鐵轉運鑄錢租庸使拜吏部尚書

  同中書門下平章事使如故兼領東都河南江淮轉運租庸鹽鐵常平使通江淮漕渠𡻕致四十萬

  斛上勞曰卿朕酇侯也又兼益湖南荆南山南東道與第五琦分領天下金穀𣙜利益廣民不告勤

  大厯時軍國皆仰晏德宗立又加關内河東三川及諸道青苗使楊炎執政搆之貶忠州刺史賜死