Page:Sibu Congkan Xubian110-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-012.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  宗乃以萬福為濠州刺史漕遂通改泗州為杜亞所忌召拜右金吾將軍圖形淩煙閣陽城等論裴

  延齡事伏閣不去帝震怒左右懼不測萬福大言曰國有直臣天下無慮矣吾年八十與見盛事徧

  揖城等勞之天下益重其名以工部尚書致仕卒年九十王栖曜濮陽人性謹厚善騎射累

  授試金吾衞將軍袁鼂亂浙東栖曜與戰日十餘遇生擒鼂授浙西都知兵馬使李希烈陷汴州將

  襲宋州栖曜以強弩三干涉水夜入希烈遂不敢東貞元初終鄜防節度使子茂先累官河陽節度

  使柏良器魏州人父造以獲嘉令死安祿山難乃學擊劒欲報賊父友王奐薦之李光弻

  遷左武衞中𭅺將年二十四更戰陣六十二李希烈圍陵寕遏水灌之期翌日拔城良器以救兵至

  擇善射者沿汴渠夜入及旦伏弩發乘城者皆死錄功封平原郡王圖形淩煙閣終左領金吾衞大

  將軍子耆有縱横學王承宗叛耆詣裴度言願得天子一節馳入鎮掉舌下之乃以左拾遺往既至

  以大義動承宗至泣下乃請獻二州以二子入質由是聲震一時杜羔洹水人貞元初及進