Page:Sibu Congkan Xubian110-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-012.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  元年升為東京興唐府三年改為鄴都晉天福初

  改為廣晉府漢乾祐元年始改曰大名府周顯德

  元年罷都仍為天雄軍節度宋初因之慶厯二年

  建為北京熙寕六年分為河北東路金初為散府

  正隆二年升為總管府置大名府路貞祐二年

  行尚書省元志金改安武軍而金志不載元曰大名路屬中書省

  明曰大名府直隸京師

 本朝初因之領州一縣十雍正三年以内黃縣改屬河南彰德府以濬滑二縣

  改屬河南衞輝府乾隆二十三年裁魏縣分屬大名元城今領州一縣六

  大名縣附郭在府治南偏東西距九十二里南北距九十里東至元城縣界二里西至河南