Page:Sibu Congkan Xubian110-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-012.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  裴莫亨臨潢府人章宗時同知大名府事先是豪猾縱横前政莫制莫亨下車宣明約束闔

  境帖徒單銘特赫塔臘人大安三年知大名府荐饑重困銘乞大出交鈔以振之 特

  赫塔臘舊作忒黒闢刺今改正王毅大興人官東明令貞祐二年東明圍急毅率兵民欲戰者

  數百人拒守城破猶率衆抗戰力窮𬒳執與縣人王八等四人同驅之郭外先殺二人王八即前跪

  將降毅以足踣之厲聲曰忠臣不佐二主汝乃降乎驅毅者以刃斫其脛毅不屈而死贈曹州刺史

  ︹元︺張宏範定興人至元二年守大名𡻕大水漂沒廬舍租税無從出宏範輒免之朝廷罪

  其專擅宏範入見曰臣以爲朝廷儲小倉不若儲之大倉帝曰何說也對曰今𡻕水潦不收而必責

  民輸倉庫雖實民死亡殆盡明年租將安出曷若活其民使不至逃亡則𡻕有恒收非陛下大倉乎

  帝曰知體其勿問張孔孫隆安人至元中以廉訪使莅大名以所沒贓糴粟賑饑民尋除

  大名路總管兼府尹大興學校有獻故河隄三百餘里於太后者即上章請還于民從之︹明︺焦