Page:Sibu Congkan Xubian110-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-012.djvu/87

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  漳水決漂沒田廬琦築隄一百三十里捍之不三月而成水患以息至今稱鮑公隄劉鸞

  人正德中知東明縣時流賊攻東門二日幾陷鸞乘城督戰悉力拒守項中二槍神色不變縱火燒

  賊營圍始解張謙慈谿人嘉靖中知大名府以廉馭吏終謙之治無敢受一錢者故事養馬

  常課外復徴餘地錢百姓苦之謙請豁免值𡻕旱蝗為減徴派緩馬價蠲田租凡事不便民者悉加

  酌濟流亡多來歸諸偁秀水人嘉靖中知大名縣政尚寛𥳑邑有水患築隄障之至今稱諸

  甄敬平定州人嘉靖中知大名縣漳衞河決敬築樓底埽口以牛種給民均畝定則𡻕以

  豐稔流亡歸業朱湘義烏人嘉靖末知大名縣初至首築䕶城隄創應龍書院會士人月三試

  之置學田二百餘畝建社學十四所𨕖塾師分訓之文敎大興盧象昇宜興人天啟末知大

  名府擒大盜馬翩翩崇禎三年擢大名兵備副使嘗追賊于小西天山又敗之青龍岡前後斬首數

  千象昇每臨陣身先士卒與賊格鬬刃及于鞍弗顧失馬即步戰以是賊甚畏不敢窺大名 本朝