Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   武恪宣德府人初以神童遊學江南呉澄薦入國學明宗在潛邸選為説書秀才及出鎮欲起

   兵陜西恪諫遣還京師居陋巷教授子弟又宗知其名除秘書典簿丁内艱再除中瑞司典簿改汾

   西縣尹皆不起人或勸之仕恪曰向為親屈今親死不復仕矣恪好讀周易每日危坐或問先生學

   以何為本曰以敬為本所著水雲集若干卷呉思達蔚州人兄弟六人嘗以父命析居思

   達為開平縣主簿父卒還家治葬畢會宗族泣告其母曰吾兄弟别處十餘年矣今多破産以一母

   所生忍使苦樂不均耶即以家財代償其逋更復共居母卒哀毁甚宅後柳連理人以為義友所感

   ︹明︺嚴垣懷安人永樂中由進士為御史厯按山東畿輔四川河南並著風力終浙江僉事性

   至孝入仕三十年人稱廉介李衍隆慶州人景泰淮士成化初厯官參議督四川松潘糧儲

   行部至彭索河知生蠻擾邊民不得耕衍以計誅其渠帥乃視要害築亭障墾荒田千餘頃灌縣江

   都堰壞衍修之三遷以户部侍郎權尚書事河北連𡻕饑郡縣當輸粟塞下者槖銀就糴糓騰貴衍