Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   書勸帝力行節儉帝命中官崔敏發户部帑銀六萬市黄金森執奏乃止既又命購珠寶森力爭不

   聽以母老乞養歸森初學於王守仁門人黄直里居力贊巡撫龎尚鵬行一條鞭法鄉人德之爲立

   報功祠卒贈太子少保諡恭敏岳倫懷安衛人嘉靖進士官行人使河南見餓殍載路疏請蠲

   賦算發粟賑之又抗疏論宰相專擅謫齊東丞稍遷工部郎世宗南巡已戒行倫疏諫止上怒下詔

   獄尋放還郝杰蔚州人嘉靖進士授行人擢御史巡按畿輔寇入永平疏劾薊督劉燾巡撫耿

   隨卿觀望冒功並論副使沈應乾遊擊李信周冕等皆得罪去駕幸南海子命京營諸軍盡從復爭

   之不聽出爲陜西副使累遷僉都御史巡撫遼東總兵李成梁飾功邀敘督撫多庇之杰獨不與比

   進南京兵部尚書卒贈太子少保馬芳蔚州人有膽智初爲隊長數禦寇有功累加左都督

   嘉靖中爲薊鎮副總兵尋移宣府寇大入山西芳一日夜馳五百里及之七戰皆捷又連敗之就擢

   總兵官擊破上海十萬衆每𡻕出師搗巢多所斬𫉬帥師至大松林登高四望耀兵而還芳起行伍