Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  書以疾致仕卒諡敏果入祀賢良祠象樞性方嚴在臺省知無不言整飭紀綱百僚憚之及為刑部

  治獄嚴明未嘗輕有縱釋然𬒳罪者服其不𡨚好汲引人材所薦舉湯斌郝浴陸隴其諸人皆為名

  臣大儒居恒究心理學而惡虛聲操榜惟務力行所著有儒宗錄知言錄寒松堂集行世劉廷

  祉宣化人康熙中為湖廣南漳守備呉三桂遣其黨持書招之降廷祉焚其書率兵赴陣死

  宏儒蔚州人順治武進士厯官雲南掌印都司康熙十二年呉三桂謀逆脇受偽職不從餓死

  妾李氏鬻身殯殮事平喪歸易棺面色如生李旭升蔚州人康熙進士由中書累遷工部

  侍郎福建沿海大饑奉  命發江浙米三十萬石往賑旭升計口授食無遺無濫厯吏部侍郎

  加尚書銜致仕歸卒弟暄亨康熙進士仕中書居親喪哀毁廬墓學術醇正詩文皆有法度

  周望旭升子康𤋮進士由編修遷侍讀督學湖廣以端士習正文體為已任  詔命廷臣

  甄别各省學臣周望為天下第一擢國子祭酒累遷禮部尚書以病歸卒周望為人厚重居官清慎