Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/16

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

宣化府在直隸省治北七百里東西距三百六十里南北距二百七十五里東至邊界二百十五

  里西至山西大同府邊界一百四十五里南至易州淶水縣界二百十里北至張家口邊界六十五

  里東南至順天府昌平州界二百五十里西南至大同府廣靈縣界二百六十里東北至獨石口邊

  界三百十里西北至邊界一百六十里自府治至 京師三百四十里

︹分野︺天文尾箕分野析木之次

︹建置沿革︺禹貢冀州之域周幽州之域春秋戰國時

  爲燕地秦爲上谷郡地漢置廣寕等縣屬焉郡治沮陽

  屬幽州西南境兼爲代郡地後漢因之晉分上谷置廣甯郡後

  魏兼置燕州北齊屬北燕州後周屬燕州隋屬涿