Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  書 院  本 朝 乾 隆 二十 四 年 修 改 今 名

 ︹户口︺原 額 人 丁 五 萬九千 三 百 八 十 五 今 滋生 男 婦大 小 共 八 十 三萬八 千 五 百 三 十 七 名口 計 一

  十 六 萬二 千四百 六 十七 户

 ︹田賦︺田 地 六萬 九 千三百七十 一 頃 二 十 二 畝 二 分有 奇 額徴 地 丁正雜銀六 萬 二 百 六 十 二 兩 四

  錢 四 分 七 𨤲 糧 六 萬一 千 五 百 十 九 石 六 斗七 升四 勺 改 折 銀 一 萬 五千 五 百 五 十 五 兩 七 錢七 分

  𨤲              前提調官沈兆澐恭 纂 輯

              提調 官張日章恭 覆輯

              校對官張之細恭  校

              校 對官章詒燕恭 覆校