Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  口山峪内有龜崖又有孤峯屹然獨聳直入霄漢石門山在蔚州西南三十里路通山西

  玉屏山在蔚州西北六十里與襄山接金李純甫居此因以自號高氏山

  州西北七十里下産石灰 -- 灰 可用 按滱水所出之高氏山在山西渾源州此别是一山襄山

  在蔚州西北八十里路通山西應州榆林山在西寕縣東順聖東城南二十里鼇魚

  山在西寕縣東順聖東城西北十五里内有大石如鼇狂瀾至此即息俗呼爲鎮水魚又大王山

  在東城北十里大蟒山在東城東北十五里樺山在西寕縣東南四十五里一名樺嶺

  山在西寕縣南三十里夐出羣山之表又馬頭山在縣西南二十一里溜雲山在西寕縣

  西南三十五里山𫝑嵯峨高出雲表下有秋林亭遼建盛暑時山石滴水成冰可消煩渴盤崖

  山在西寕縣北少東十五里𫝑甚高險水溝口山在懷安縣南十五里兩山巍峙百餘

  大其陽有海眼泉熊耳山在懷安縣南三十里雲頭山在懷安縣西南三十里山