Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/42

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  在保安州東南一百二十里東靈山在保安州東南一百二十里又西靈山在州南八十

  里東西並峙涿鹿山在保安州東南史記黄帝與蚩戰於涿鹿之野服䖍曰涿鹿山名

  水經注涿水出涿鹿山括地志涿鹿山在媯州東南五十里 按明統志謂在保安州西南九十里

  橋山在保安州東南魏書泰常七年如廣甯幸橋山遣使者祠黄帝唐堯廟土地記下洛

  城東南四十里有橋山隋書地理志懷戎有橋山 按明統志謂在今保安州西南一百二十里誤

  筆架山在保安州西南六十里三峯鼎峙笄頭山在保安州西南水經注協陽水

  東北流厯笄頭山闞駰曰笄頭山在潘城南按明統志作磨笄山在今州西北二十里誤 釡

  山在保安州西南史記黄帝合符釡山括地志釡山在懷戎縣北三里厯山在保安州西南

  土地記潘城西北三里有厯山山上有虞舜廟隋書地理志懷戎有厯陽山括地志懷戎城北有厯

  山 按今延慶州西北二十里亦有厯山相近又有阪山一名阪泉山皆傳訛也羮頡山