Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/59

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  西南十里玉石溝在懷來縣保安衛東北二十五里産花斑石似王𤥨磨可以成器

  香溝在西寕縣西南三十里出藁木諸香西海子在懷安縣東北萬全左衛城西水環

  三十里東南流入洋河青牛淵在蔚州東水經注祁夷水東北逕青牛淵水自淵東注之

  耆諺云有潛龍出於兹浦形𩔖青牛故名潭深不測水周多蓮藕生焉州志有蓮花池在州東北六

  十里周一百五十步中栽荷蓮蓋即古青牛淵也鴛鴦泊在赤城縣西北宣鎮志在雲州

  堡西北一百里境外周八十里其水停積不流自遼金以來為飛放之所大海沱潭

  門縣東鵰鶚堡東三十里大海沱崖谷間有泉下匯為潭禱雨輒應龍潭在龍門縣西趙川堡

  東北十三里潭水湧出南流一里沙⿰氵扵又懷來縣西北四十里亦有龍潭白龍潭在延慶州

  東永寕城東南四十里水深莫測祈雨有應九龍池在宣化縣東九十餘里九竅湧出南

  流入延慶州界九女池在宣化縣南深井堡南四十五里修水池在龍門縣西趙