Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/67

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   魏太和中置西南去故城六十里 按漢昌平縣屬上谷郡水經注及括地志皆云昌平在軍都東

   南今順天府昌平州界是也今蔚州乃漢代郡地漢時桑乾為代郡治不應上谷之縣反出其西蓋

   此昌平縣在後魏天平中屬平昌郡謂即牽招所屯恐非桑乾故城在蔚州東北漢置縣

   為代郡治後漢移郡治高柳以桑乾屬焉建安二十三年曹操遣子彰擊代郡烏凡逐北至桑乾去

   代二百餘里即此裴松之三國志注桑乾縣今北虜居之號為索干之都水經注㶟水東北逕桑乾

   縣故城西魏土地記代城北九十里有桑乾城陽原故城在西寕縣南漢置縣屬代郡後

   漢省水經注㶟水逕陽原縣故城南俗謂之北𨚗州舊志故城在西城南十里馬城故城

   在懷安縣北漢置縣屬代郡為東部都尉治後漢因之晉廢水經注修水東南逕馬城縣故城北十

   三州志馬城在高柳東二百四十里居庸故城在延慶州東漢置縣屬上谷郡後漢建安

   中劉虞自薊北奔居庸即此水經注魏上谷郡治 按史志天平中復置改郡屬北齊併廢