Page:Sibu Congkan Xubian112-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-014.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

 承德府

 ︹山川︺天橋山在府東南三十八里山𫝑穹長如飛梁跨空縹緲天半與 行宫内四面雲山

  相對   高宗純皇帝有   御製天橋山歌五  指山在府東南四十里五峯崷崪儼

  如仙掌土人稱鷄冠山山有古靈峯禪寺寺有元至元二十四年僧居實撰五指山大輪禪師碑

  駱駝山在府東南五指山之東帽盔山在府東南八十里以形似兜鍪得名

  虎山在府東南九十里筆架山在府東南九十里三峯矗立故名青雲山

  在府東南一百二十里白河之旁林木翳蔚泉響潺然雲峯寺建其上敵樓山在府東南

  一百六十里白馬川之南亦名觀音山有至元二十六年僧顯月撰天宫禪院碑烏龍山

  在府東南二百五十里古盧龍山也盧龍塞當在其地水經注盧龍之險峻坂縈折故有九䋫之名