Page:Sibu Congkan Xubian113-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-015.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  民總管以功賜錦衣金甲世祖南伐伯祥參預軍事多所獻納卒追封易國公諡武昌鞏彥

  暉易州人以武勇稱代兄彥榮爲百户隸千户何伯祥麾下從伐宋破𬃷陽泗州之役諸將無敢

  渡塹水者彥暉徑渡殺其將登月城將下顧百祥失所在乃反求之力戰翼伯祥以岀由是百祥與

  彥暉如親兄弟事聞授銀符牌兵渡江次武昌宋援兵四集彥暉逐之伏出被圍彥暉矢盡遂投水

  中敵援之而出載歸江州不屈死何瑋伯祥次子始襲父職知易州以平宋功厯遷御史中

  丞陳當時要務十條成宗崩丞相阿瑚泰奉皇后㫖集廷臣議祔廟及攝政事瑋難之阿瑚泰變色

  曰中丞謂不可行獨不畏死耶衆皆危懼瑋從容曰死畏不義耳苟死於義夫復何畏武宗卽位厯

  官河南行中書省平章政事卒追封梁國公諡文正 阿瑚泰舊作阿忽台今改正敬儼

  人父元長有學行官至太常博士儼嗜學善屬文初選中書省掾朱清張瑄爲海運萬户豪縱不法

  適儼典其文牘甞致厚賂儼怒拒之二人伏誅權貴皆以賄敗連坐惟儼不與大德中爲監察御史