Page:Sibu Congkan Xubian113-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-015.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  三忠祠在州西北紫荆關明正統間額森率兵臨城都御史孫祥太監阮堯民都指揮

  韓淸死之奉勅建祠樊將軍廟在州西十里祀樊於期北嶽廟在州西北八里

  元至正間建明宏治間修 按州志載孔天允北嶽祠記言宋大中祥符間封元至正間始構祠舊

  志以為宋祥符建者悞至北嶽祠在上曲陽不應在此孔記亦謂建祠之由舊說不經不足據今姑

  仍舊載之漢昭烈廟在淶水縣東明嘉靖中建衞公廟在淶水縣南明正統間建

  祀李比干廟在廣昌縣東南十里牛心山上李存孝廟在廣昌縣東北十五

  

 ︹寺觀︺開元寺在州治東唐時建華嚴寺在州西南二十五里隋開皇中建

  國寺在州東北一里宋太平興國中建上雲集寺在州東北三十里遼壽昌五年

  東寺在淶水縣治東南隅金大定中建白楊寺在淶水縣西北石泉城水經注