Page:Sibu Congkan Xubian114-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-016.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  草制安石諭㫖使明著罪狀敏求但言敷陳失實安石怒命陳升之改其語敏求請解職未聽會李

  定除御史敏求封還詞頭遂以右諫議大夫奉朝請敏求家藏書三萬卷皆畧誦習熟於朝廷典故

  士大夫疑議必就正焉所著書甚多族弟昌言擢都水監丞熙寕初河決棗强而北昌言建議以除

  水患詔司馬光往視如昌言䇿不兩月決口塞官至少府監︹金︺賈益謙㓇州人大定進

  士厯任州郡以能稱明昌五年爲右諫議大夫章宗將幸景明宫清暑益謙連上疏極諫鎬王以疑

  忌下獄上怒甚無敢言者益謙論其不可累官尚書右丞致仕居鄭州纂集衞王事迹時多以衞王

  天命所絶史官就鄭訪之益謙曰衞王行事中才不及者多矣設欲飾吾言以實其罪吾亦何惜餘

  生朝議偉之焦旭柏鄉人世宗時宫良鄉令平章石琚薦旭幹能可甄用召爲右警巡使擢

  監察御史章宗初即位太傅克寕等請上出獵旭奏劾其非上慰諭之爲罷獵明昌中遷都水監以

  治河防勞授西京路轉運使旭性警敏練達時政與王翛劉仲洙輩世稱能吏云︹元︺王義