Page:Sibu Congkan Xubian116-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-018.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  興京與熊岳通判所轄之哨子河分界管轄康熙三

   十七年

聖祖仁皇帝東巡有

御製興京詩乾隆八年

高宗純皇帝謁

祖陵有

御製興京詩十九年有

御製乘馬過興京再詠詩四十三年有

御製興京曡癸亥舊作五言十韻赫圖阿拉詩再題赫圖

   阿拉詩四十八年有