Page:Sibu Congkan Xubian116-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-018.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   新城南蘇二城開境七百餘里隋大業七年伐高麗分遣段文振出南蘇道唐乾封二年薛仁貴破

   高麗拔其南蘇木底蒼巖諸城顯慶中置南蘇州於此後廢 按遼史以蘇州安復軍為高麗南蘇

   州蘇州即今金州也今考漢志高句驪縣有南蘇水高麗置城蓋因此水為名晉載記慕容皝自南

   陜以伐高句驪通鑑注謂南陜在遼東之東南蘇木底諳城又在南陜之東唐薛仁貴自新城進拔

   南蘇木底賈耽謂新城在遼東東北則南蘇木底當在新城東南今 興京界不在金州可知矣舊

   志但據遼史載南蘇木底二城入金州古蹟誤木底城在 興京西晉咸康八年慕容皝擊

   高句驪高句驪有二道其北道平闊南道險狹慕容翰曰虜以常情料之必謂大軍從北道當重北

   而輕南今以鋭兵從南道擊之出其不意丸都不足取也别遣偏師從北道縱有蹉跌其腹心己潰

   四支無能為矣皝從之遂克高句驪蓋從北豐而進者為北道從南陜入木底城而進者𫆀南道也

   義熙初後燕慕容熙攻高麗木底城不克唐乾封二年薛仁貴攻拔之尋置木底州於此後廢