Page:Sibu Congkan Xubian116-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-018.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


   理府領定瀋二州安邊府領安瓊二州率賓故地為率賓府領華蓋建三州佛寕舊地為東平府領

   伊𫎇沱黒比五州鐵利故地為鐵利府領廣汾蒲海義歸六州越喜故地為懷逺府領達越懷紀富

   美福邪芝九州安遠府領寕郡慕常四州又郢銅涑三州為獨奏州涑州以其近涷沬江蓋所謂粟

   末水也龍原東南瀕海日本道也南海新羅道也鴨綠朝鮮道也長嶺營州道也扶餘契丹道也

   按渤海所置五京十五府六十二州多在今吉林烏拉寕古塔及朝鮮界其安東府所治遼東故地

   雖入渤海建置無聞地理志賈耽所記可考遼時東京州縣多襲其名號非復故地遼史謂皆渤海

   之舊其實未盡然也佛寕舊作佛湼今改正遼神冊初於遼陽故城建

   東平郡天顯三年升為南京十三年改為東京

   京道領遼陽等州府軍城八十七其瀋集等州在今奉天府界西踰遼河為顯乾等州在今錦州府

   界東抵混同江為黄龍府及寕江賓祥威諸州在今開原以東吉林白都訥界其混同江以東為女