Page:Sibu Congkan Xubian116-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-018.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  之人㑹行射禮文武畢至忽出袖中姓名分令官卒授以意逾時縛八人至明日撫順擒七人廣寕

  擒十二人皆伏誅不假兵革三城肅清遼人建祠祀之周斯盛寕州人嘉靖中巡按遼東

  㑹夏霪雨數月禾盡淹沒所在城堡傾倒軍民饑甚斯盛亟開倉賑給復索庫中得贖金并可貸者

  萬餘兩分命官屬訪素有積貯者量其所蓄予之金俾出穀平糶與民又上疏求賑言甚切至遣御

  史運米發帑軍民全活甚衆馬永遷安人嘉靖十四年為遼東總兵官遼東自軍變後首惡

  雖誅漏網者衆悍卒無所憚動懷不逞廣寕兵佟伏張鑑等乘旱饑倡衆為亂諸營憚永無敢應者

  伏等登譙樓鳴鼓大噪永率家衆仰攻盡殲之永善用兵且廉潔卒於官遼人為罷市立祠

  之誥石首人嘉靖閒以右僉都御史巡撫遼東大興屯田每營墾田百五十頃役軍四百人列

  上便宜八事行之李淶容城人嘉靖中為遼陽副總兵居官公廉無媺衣甘食禁所部毋苛

  斂一軍德之殷尚質天津衞人嘉靖中為遼陽副總兵就進充總兵官三十五年達喇蘇