Page:Sibu Congkan Xubian117-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-019.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  年有  御製柳條邊詩四十三年有御製老邊詩四十八年有  御製進柳條邊

  老邊詩嘉慶十年有  御製老邊恭依  皇考元韻詩英峩邊門在開原縣

  東南有英峩口城南至 興京邊界十五里又南至 興京邊門二百十里邊外為圍場 本朝乾

  隆八年有  御製入英峩門詩十九年有  御製進英峩門詩發  庫邊門

  原縣西北西至彰武臺邊門一百二十里邊外為𫎇古科爾沁界威遠堡邊門

  原縣東北三十里堡周三里南北二門為吉林烏拉等處往來孔道南至英峩邊界七十里又南至

  英峩邊門一百五十里西至發庫邊界八十里又西至發庫邊門二十一里鳳凰城邊

  門在岫巖廳所轄鳳凰城西南十里西南至海口九十里為朝鮮入貢之道舊屬城守兼轄 本

  雍正元年増置章京愛哈邊門亦作靉河在岫巖廳所轄鳳凰城東北一百二十里

  北至 興京邊界七十里又北至 興京鹻廠邊門三十里第一站在奉天府城内又西