Page:Sibu Congkan Xubian117-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-019.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 嘉惠祠在遼陽州城西明嘉靖間為廵按御史曽銑建都城隍廟在 盛京城内

 鼓樓東舊瀋陽衞城隍廟也 國初建都升為都城隍廟關帝廟在地載門外敎塲 本朝

 崇德八年  勅建  賜額曰義高千古乾隆十九年  賜靈䕶神京扁額龍 神

 廟𡉄撫近門内 本朝雍正元年  勅建渾 河神廟在承德縣東十里木廠渾

 河北 本朝乾隆四十三年  勅建 御書額曰靈脈精禋有  御書碑記 遼

 河神廟在承德縣西一百二十里巨流河岸 本乾隆四十三年  勅建  御

 書額曰惠澤鍾祥有  御書碑記

 ︹寺觀︺實勝寺在 盛京外攘門外我  太宗文皇帝破明兵十三萬於松山  勅

 建此寺寺内供邁達裏佛並恭藏  太祖高皇帝  太宗文皇帝甲胄弓矢乾隆八年

  御書額曰海月常輝有  御製實勝寺詩恭瞻  太祖高皇帝所貽甲胄詩恭瞻