Page:Sibu Congkan Xubian117-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-019.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  一百四十五里東至岫巖廰界一百二十里西至海二十里南至復州界九十里北至海城縣界五

  十五里東南至岫巖廳界一百二十里西南至復州界九十里東北至海城縣界九十里西北至海

  城縣界六十里周屬朝觧秦時為燕人衛滿所據漢屬元菟魏屬平州晉及隋屬高句驪為蓋牟城

  唐太宗征高麗取其地置蓋州後入渤海仍置蓋州又改辰州遼以通辰韓改辰州為奉國軍金章

  宗時改為辰州遼海軍明昌六年改為蓋州奉國軍元初為蓋州路至元六年併為東京支郡後屬

  遼陽路明洪武九年改置蓋州衛隸遼東都指揮使司 本朝康熙三年置蓋平縣隸奉天府 按

  新唐書引賈耽言蓋牟城在安東都䕶府東北府即今遼陽州據此則今蓋平似非古蓋牟也考唐

  書太宗征高麗取蓋牟城置蓋州由是渤海改蓋州為辰州改唐之蓋州也遼升辰州為奉國軍升

  渤海之辰州也辰州既為今蓋平則蓋平必為古蓋牟矣若如賈耽所言遼陽乃漢遼東郡也據通

  志蓋平於漢屬元菟而古蹟所載王莽元菟亭正在蓋平境内則其不為唐之安東都䕶府也亦信