Page:Sibu Congkan Xubian117-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-019.djvu/33

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 皇考癸卯七言長律十四韻元韻詩二十三年有  御製再依  皇考癸卯七言長律十

 四韻元韻詩承德縣附郭 遼 陽州城即故都司城明洪武五年築周十六里有奇門

 六十六年展築東城其北又附築土城永樂十四年改築北城南北一里東西四里門三合於南城

 共周二十四里三百八十五步門九 本朝康𤋮雍正年閒屢修乾隆四十三年重修有  御

 製命查覈盛京所屬應修城垣發帑繕治詩以誌事詩四十八年有  御製所屬城垣修葺已

 成詩以誌事曡戊戌詩韻詩嘉慶二十一年題估修補海城縣城舊土城周六里有奇

 門四濠廣三丈五尺明洪武九年甃築後毁 本天命八年即舊城東南隅建新城周二里一百

 七十六歩門五縣治仍設於舊城内康熙雍正年閒屢修乾隆四十三年重修嘉慶二十一年題估

 蓋平縣城周七里有奇門三濠廣一丈八尺明洪武中因舊修築 本朝乾隆四十

 三年修嘉慶二十一年重修寕海縣城即故金州衛城明洪武𥘉修築周五里二百十