Page:Sibu Congkan Xubian117-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-019.djvu/75

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  尤世功等遂拔城盡殲其衆又破總兵陳䇿歩兵二萬破總兵李秉誠朱萬良姜弼騎兵三萬復殲

  副將董仲貴叅將張大斗之衆㑹暮乃收軍率諸貝勒引䕶軍營瀋陽東門外  命諸將率大

  軍屯城内駐兵五日論功行賞天命十年三月已酉朔  太祖高皇帝欲自東京遷都瀋陽與

  貝勒諸臣議貝勒諸臣諫曰邇者築城東京宫室既建而民之廬舍尚未完繕今復遷移𡻕荒食匱

  又興大役恐致煩苦  太祖高皇帝不許曰瀋陽形勝之地西征明由都爾鼻渡遼河路直且

  近北征𫎇古二三日可至南征朝鮮可由清河路以進且於渾河蘇克素護河之上流伐木順流而

  下以之治宫室為薪不可勝用也時而出獵山近獸多河中水族亦可捕取朕籌此熟矣汝等何不

  從耶庚午自東京啟行夜駐虎皮驛年未至瀋陽 又按遼史云瀋州本挹婁國地通志承德縣唐

  睿宗時屬渤海大氏置瀋州轄於定理府遼初廢州置三河縣後改樂郊為瀋州治則知承德實古

  挹婁而瀋州之名自渤海始樂郊之名自遼始也又考承德縣北至鐵嶺界七十里挹婁故城在鐵