Page:Sibu Congkan Xubian117-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-019.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  宗更為始平軍今考唐書粟末靺鞨居最南稍東北曰汨泏部益東曰佛寕部其地距今承德廣寕

  甚遠遼志以遼州有東平軍之名遂謂即渤海東平府又因州名為遼遂謂即唐時遼城新城皆誤

  唐之遼城即遼東城新城又在其東北遼史混合為一亦非也 佛寕部見前遼陽故城

  今遼陽州治遼史地理志神册四年葺遼陽故城以渤海户建東平郡天顯三年遷東丹國民居之

  升為南京城名天福幅員三十里八門宫城在東北隅南為三門壯以樓觀四隅有角樓相去各二

  里外城謂之漢城天顯十三年改為東京府曰遼陽治遼陽縣舊志金元皆因舊城明洪武五年

  建定遼城即今州城也 謹按  實錄天命六年三月庚申  太祖高皇帝集貝勒諸臣

  議曰瀋陽已拔宜乘勢長驅以取遼陽議定即進兵時城中守禦甚嚴辛酉日午我兵至遼陽城東

  南渡河未竟偵卒馳告西門外有兵至  太祖高皇帝統左翼兵先往明總兵李懷信等率兵

  五萬出城五里結陣  太祖高皇帝命左翼四旗兵擊其左時  太宗文皇帝為四貝勒