Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 察初爲䕶軍校天聰六年畧朔州崇德三年從征明入墻子嶺敗密雲兵五年圍錦州敗松山杏山

 援兵皆有功順治初從入關𠞰李自成於武昌屢戰皆捷三年從征四川六年從討叛鎮姜瓖所向

 克㨗十三年討孫可望於辰州殱賊甚衆以功累晉至三等男康熙十一年卒  賜祭葬諡僖

 莫洛渾鑲黄旗人覺羅拜山孫也父固納岱從入關破賊屢有功又南征江浙所向克

 順治五年討叛鎮金聲桓進攻南昌中礮殁 賜一等子莫洛渾襲父職任事勤慎從安南

 將軍達素征福建海宼鄭成功進攻厦門奮勇力戰殁於陣贈三等伯諡剛勇碑文稱其三世陣亡

 世篤忠貞云褚庫滿洲正紅旗人姓薩爾圖年十七從圍大淩河擒其驍將徹濟格以歸尋

 攻明萬全左衞先登𬒳創力戰破其城授騎都尉世職  賜號巴圖魯順治三年從平四川六

 年從討叛鎮姜瓖連敗其衆九年征叛酋多爾濟於賀蘭山多俘𫉬十三年敗海賊鄭成功之衆於

 烏龍江及大江口以功累晉世職至一等輕車都尉致仕康熙十四年卒  賜祭葬諡襄壮