Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/110

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


 姓瓜爾佳初任䕶軍校駐防半莊崇德二年從征皮島先登得  優賚五年從圍錦州擊杏山

 松山皆有功授雲騎尉世職六年復從圍錦州敗洪承疇三營歩兵七年從征明至山東畧萊州攻

 蒙隂沂水先登順治二年從征流賊於陜西下綏德破延安復追敗流賊於武昌轉九江復東至池

 州俱多克𫉬三年從追騰機思擒賊於布爾哈圖山又擊敗土謝圖汗及碩雷汗兵以功累晉世職

 一等輕車都尉官户部侍郎卒子貴復從征雲南及征逆藩耿精忠皆著戰功阿哈尼堪

 滿洲鑲黄旗人姓富察天命初來歸任佐領崇德二年從征朝鮮取江華島五年征呼爾哈部克雅

 克薩等城以功授騎都尉世職六年從圍錦州多俘𫉬順治元年入關撃流賊復從定河南江南攻

 揚州先登三年從追騰機思俘𫉬無算四年任兵部尚書六年從征湖廣殱賊渠王進才等師旋調

 禮部以功累晉至一等男卒蘇納滿洲正白旗人姓納喇當葉赫未滅時棄其同族來歸尚

 公主為額駙天命十年以功擢都統天聰元年征明錦州率勁兵截塔山路遇明援兵擊敗之三