Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 人登城功最五年敗明兵於松山九年敗明副將劉應選等於大淩河崇德二年攻皮島先登六年

 攻錦州從下山東屢戰皆捷順治元年入關追破流賊於平陽以功累晉至三等公復從定江南浙

 江三年緣事削爵旋授一等子四年卒棟阿賚滿洲鑲白旗人姓蒙郭初任䕶軍叅領天

 聰八年從征錦州破敵於南岡崇德三年從入邊敗明將吳阿衡兵六年圍錦州破敵於松山北岡

 八年從征呼爾哈部及中前所前屯衞皆有功順治元年入關追撃流賊以功累晉騎都尉世職三

 年從征湖廣敗賊黨李錦等於荆州四年駐防杭州破孝豐栢山土賊時海賊鄭彩寇擾福建督右

 翼兵征之驅出海又進𠞰興化六年晉一等輕車都尉世職卓羅滿洲正白旗人巴篤禮第

 三子襲父爵三等男崇德中從征明下山東畧錦州戰松山皆有功順治四年進𠞰湖南自岳州趨

 長沙屢戰皆㨗九年以靖南將軍征廣東未定州縣十三年再征湖廣敗賊於瀘溪十八年平雲南

 以功累晉至二等伯卒  賜祭葬諡忠襄譚拜滿洲正白旗人姓他塔拉父阿敦官都統