Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  武監國以同為佐輔及即位進爵高陽公安難同子有巧思初從杜超南伐以功為淸河太守

  世祖時諸將頻征和龍皆以難為長史鑿山堙谷省力兼功遷給亊中復以軍功賜爵清河子

  原同次子雅性矜嚴沈勇多智明元時鎮雲中寛和愛下甚得衆心蠕蠕犯塞輒摧破之賜爵武

  原侯子頡亦有將畧高道悅遼東新昌人孝文時為諫議大夫正色當官不憚强禦詔嘉其

  謇諤以為主爵下大夫車駕將幸鄴又兼御史中尉留守洛京時宫殿初基廟庫未構車駕將水路

  幸鄴巳詔囘營構之材以造舟楫道悅表諫遂從陸路轉太子中庶子宫官上下咸畏憚之卒贈散

  騎常侍諡曰貞侯竇瑗遼西遼陽人系出扶風平陵漢大將軍武曾孫崇為遼西太守遂家

  焉瑗仕魏為太常博士從爾朱榮東平葛榮封容城伯乞以封讓兄叔珍宣武時為廷尉卿及釋奠

  開講與温子昇魏季景李業興並為摘句天平中除廣宗太守有清白稱轉中山太守為吏民所懷

  累遷至大中正兼廷尉卿貧窘如布衣齊獻武王頒書州郡嘗稱瑗政績以為勸厲卒諡曰明