Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  畧欲用之政度其無成辭不就永昌敗渤海人爭縛以為功政獨逡巡引退吳王棟摩聞而異之言

  於太祖授盧州渤海軍穆昆及伐宋滑州降留政為安撫使前此數州既降復殺守將及是人以為

  政憂政從數騎入州䆁繫囚發倉廪民皆悅不復叛改權侍衛親軍都指揮使兼掌軍資是時筦庫

  綱紀未立政獨明會計金帛山積而出納無錙銖之失厯保靜軍節度使卒 棟摩舊作闍母穆昆

  舊作謀克今並改正高彪辰州渤海人斡魯攻東京父祿格率其鄉人迎降以為榆河州千户

  彪代領其衆屢從戰有功天會五年授靜江軍節度使夀州刺史攻城克敵數被重賞彪勇健絶人

  能日行三百里臨敵身先士卒大小數十戰以少擊衆無不勝㨗正隆時厯官樞密副使封舒國公

  卒諡桓壯性機巧通音律人無貴賤皆温顔接之 祿格舊作六哥今改正托卜嘉

  人天會中從宗望破汴京有功為河閒路都統已克河閒棟摩縱軍大掠托卜嘉諫止之後為揚州

  都統經畧淮海高郵之閒皇統中拜右副元帥海陵時進尚書右丞相後請老為東京留守拜太傅