Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  遼東天輔間徙居臨潢大定間亨充奉職世宗謂曰聞爾業進士其勿忘為學也二十八年擢第世

  宗嘉之升為奉御亨性謹密出入宫禁數年讜論忠言多所禆益未嘗顯示於人一日上問以上古

  為治之道亨奏陛下欲興唐虞之治要在進賢退不肖信賞罸薄徵斂而巳章宗即位擢監察御史

  内侍梁道喇驕横亨劾奏之先是大名府豪猾縱肆亨同知府事宣明約束境内肅然承安中遷中

  都西京等路按察使時世襲家豪奪民田亨檢其實悉還正之泰和五年改安武軍節度使歲大雪

  民多凍餒捐俸賑恤又勸僚屬大姓共濟之轉河東北路按察使卒於官 費摩亨舊作裴满亨今

  高守約遼陽人大定進士累官觀州刺史貞祐元年元兵徇河朔郭邦獻已歸順從至

  城下呼守約當計全家室守約不顧至再三守約厲聲曰吾不汝識也城破被執不屈遂死詔贈崇

  義軍節度使諡忠敬高仲振遼東人其兄領開封鎮兵仲振依之以居既而以家業付其兄

  挈妻子入嵩山博極羣書尤深易皇極經世學安貧自樂不入城市山野小人亦知敬之完顏