Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  書見古人忠義亊未嘗不嗟歎賞慕故臨難能死所亊云 舒穆嚕舊作石抹今改正鈕祜

  祿資祿本姓張氏咸平府人從軍有功興定五年厯金安軍節度使将兵救鄜州城破被執

  不肯降遂死贈中京留守 鈕祜祿改見前高憲遼東人為博州防禦判官後遼陽破死於

  圖們色埒黙咸平路明安人知彰德府亊貞祐四年元兵取彰德色埒黙死焉

  圖們色埒默舊作陀满斜烈今改正︹元︺舒穆嚕額森遼人祖格哷勒誓不食金祿父

  推勒博奇爾亦不仕額森年十歲問其父宗國之所以亡即大憤及長勇力過人多智畧聞太祖起

  朔方匹馬來歸首言東京可取太祖悅命從穆呼哩取東京額森為先鋒諜知金人新易留守将至

  獨與數騎邀而段之懷其所受誥命至東京入據府中夜下令易置其將佐部伍三日穆呼哩至不

  費一矢得地數千里定城邑三十二移師圍破北京將屠之額森以上聞得赦進上將軍以御史大

  夫提控諸路元帥府亊從穆呼哩攻蠡州先登中石死 舒穆嚕改見前額森舊作也先格哷勒舊