Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  長史復除國子監司業時學館未建師弟子皆寓居民屋有尚屢以為言二十四年朝廷乃大起學

  舍始立國子監及監官而增廣弟子員于是有尚升國子祭酒儒風為之丕振厯昭文館大學士前

  後五居國學其立敎以義理為本而省察必真以恭敬為先而踐履必端身為師表數十年海内宗

  之猶昔之宗衡也以年致仕卒年八十六諡文正塔斯布哈高天錫孫諒子成宗命世

  其祖父官以居喪辭累遷至大司農英宗居東宫塔斯布哈撰集前代嘉言善行名曰承華事畧并

  畫豳風圖以進帝覧之奬諭曰汝能輔太子以正朕甚嘉之命置圖書東宫俾太子時時觀省後退

  居於家卒 塔斯布哈舊作塔失不花今改正李希賢遼東人延祐間為臨武令愛民禮士

  獄訟清明常語人曰君子學道則愛人自然生明能斷去任後邑人立石頌德題其額曰學愛

  全遼陽人㓜喪母哀戚如成人及壯父庭玉又卒居廬三年啜粥面墨亊⿰糹⿱𢆶匹母唐古氏甚孝唐古

  氏生四子皆㓜全躬耕以奉養既長娶婦各求分財異居全不能止凡四廬器物悉自取朽敝者奉