Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/4

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  史寇憚其勇遠竄塞外︹遼︺耶律隆先義宗子封平王留守東京薄賦税省刑獄恤鰥

  寡數薦賢能之士後與統軍耶律舒嚕同討高麗有功蕭孝穆欽皇后族為南京留守改

  東京留守為政寛簡撫納流徙其民安之尋復為南京留守耶律博諾太祖弟蘇之四

  世孫太平中為東京統軍使莅政嚴肅諸部懾服 耶律博諾舊作耶律蒲古今改正王棠

  涿州新城人重熙進士遷東京户部使大康二年遼東饑民多死請賑恤從之大公鼎

  人咸雍中為瀋州𮗚察判官時遼東雨水傷稼北樞密院大發瀕河丁壯以完隄防有司承令峻急

  公鼎獨曰邊障甫安大興役亊非利國便民之道乃疏奏其亊朝廷從之役罷水亦不為災瀕河千

  里人莫不悅天祚時為東京户部使時盜殺留守蕭保先始利其財因而創亂民亦互生猜忌家自

  為鬬公鼎單騎行郡陳以禍福衆皆投兵而拜曰是不我欺敢不聽命安輯如故︹金︺高昌

  福宛平人天會十年進士同知東京留守以治最遷山東西路轉運使工部尚書完顏齊