Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 先蕯哈璘言當寛朝鮮拒察哈爾而專征明并陳方畧是年八月同貝勒阿巴泰等往畧明山海關

 八年二月同貝勒多爾衮往迎明降將尚可喜次廣鹿長山二島俘𫉬不可勝計九年二月同貝勒

 多爾衮岳託豪格等統兵往收察哈爾途遇察哈爾汗妃及台吉等率其屬來降遂盡收額哲全部

 還師又同畧山西邊地諸州縣縱兵出入無敢當者凱旋  太宗文皇帝親率諸貝勒大臣往

 迎之先是諸貝勒大臣以遠人歸附國𫝑日隆合詞請  太宗文皇帝進稱尊號  太宗

 文皇帝卻之至是復請  太宗文皇帝仍不允薩哈璘乃令内院大臣希福等奏曰臣等屢次

 陳請未𫎇  皇上俞允夙夜悚惶罔知所措伏思  皇上不受尊號其咎實在諸貝勒諸

 貝勒不能殫竭忠誠為久大之圖徒勸  上早正大號是以  皇上不肯輕受今諸貝勒

 誓圖改行竭忠輔國  皇上宜受尊號 太宗文皇帝善之曰貝勒薩哈璘為朕深謀欲

 善承  皇考開創之基開陳及此實𫉬我心爾身任禮部當主之諸貝勒果誓圖改行尊號之