Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 衆以兵三百䕶之先行烏拉遣萬人邀諸路扈爾漢結寨山嶺分百人衞之身率二百人拒敵敵不

 能犯次日諸將皆至大破其衆從征東海窩集部有功己酉年率兵一千再征之降瑚葉路收二千

 户以歸  賜號達爾漢辛亥年征呼爾哈路圍扎庫塔城克之天命元年偕安費揚古征東海

 薩哈連部進師黒龍江岸招降甚多四年從擊明劉綎兵大破之扈爾漢毎戰輒爲先鋒奮不顧身

 積功封三等子卒其第三弟薩木什喀第七弟雅賚並著戰功厯加世職何和里滿洲正紅

 旗人其先居棟鄂爲部長因以地爲氏何和里㓜而凝重志量寛和年二十六即長其部  太

 祖高皇帝納妃哈達身率甲士䕶行遂率所部來歸尚固倫公主授一等大臣從征烏拉及呼爾哈

 路圍扎庫塔城皆有功癸丑年再征烏拉布占泰拒戰何和里與費英東等力請進兵遂㓕烏拉天

 命六年從取遼陽何和里自來歸後特𫎇眷注與費英東額亦都扈爾漢安費揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)古爲五大

 臣推誠宣力勤勞王室封世職三等子卒順治十二年追諡温順雍正中進封勇勤公揚古