Page:Sibu Congkan Xubian119-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-021.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  瀑巖懸泉下瀉雖冬不冰其麓屹立兩石如門煙霧出壑縈繞重巒名勝莫可殫述其形勢恢特窅

  奥雄峙遼河之右與長白山相為夾輔者也 本康熙二十一年有  御製過廣寕望醫巫

  閭山詩  世宗憲皇帝雍邸集有望醫巫閭山詩乾隆八年有  御製過廣寕望醫巫閭

  山恭依  聖祖元韻詩十九年有  御製杪秋游醫巫閭山得五言三十韻詩及游醫巫

  閭翠雲屏道隱谷聖水盆曠觀亭𮦀詠四十三年有  御製望醫巫閭山再依  皇祖元

  韻詠醫巫閭四景詩四十八年有  御製望醫巫閭山三依  皇祖元韻題醫巫閭四景

  嘉慶十年有  御製恭依  皇考望醫巫閭山三依  皇祖元韻元韻詩 托雲

  舊作圖欲今改正韓口山在廣寕縣西北五十里又鳳頭山在縣西北界古城山

  在廣寕縣北十里分中山在廣寕縣北十里其北有分水北山又團山在縣北二十里

  鎮北山在廣寕縣北二十五里三尖山在廣寕縣北三十五里又鷹窩山在縣北